Betydelsen av service för retailers.

5 MIN LÄSNING

Ökad fokus på kundservice för att generera ökat kundvärde samt ökade nyckeltal.

En av Sveriges största retailers kontaktade Slash.ten för att undersöka vad ökad servicenivå skulle innebära i resultat för deras fysiska butiker. Tesen var att ökad fokus på service skulle generera ökat kundvärde samt ökade nyckeltal.


Genomförande.

Uppdraget delade vi upp i en trestegs modell bestående av analys, implementering och uppföljning. Vi genomförde en nulägesanalys med mätningar och intervjuer, valde ut en testbutik och därefter satte vi in en våra retailkonsulter i befintligt butiksteam. Denne hade som uppgift att utbilda teamet, implementera Slash.tens arbetssätt och använda sig av vår beprövade 8-stegsmodell för utmärkt service.

Hela vägen från val av personer, till utbildning och uppföljning så har kundfokus, service och energi varit det centrala fokuset.


Resultat.

Efter uppdraget var genomfört kunde vi konstatera förbättrade signifikanta resultat i bl.a. kundnöjdhet, upplevd servicenivå, återbesöksintention och word-of-mouth. Vi kan konstatera att ett ökat fokus på service kan bidra med goda resultat och är troligen en viktig variabel i framtiden och samtidens fysiska butiker. 

Skillnaden i siffror
per kategori.

Service

12%

Besöka igen

Nöjdhet

22%

19%

Spontanköp

Word of mouth

40%

15%

Ett ökat fokus på service bidrar med goda resultat och är en viktig variabel i samtidens och framtidens fysiska butiker

Tillsammans byggde vi projektet där kunden stod i huvudfokus hela vägen.

Vi dedikerade projektledare som tog hand om all administration, uppföljning och regelbunden kontakt med alla inblandade parter längs hela vägen. Genom kvalitativa undersökningar mätte vi kundens upplevelse i både hårda och mjuka värden före och efter projektets genomförande. 


 

''Vi är stolta över resultaten som skapades och glada över att ha fått chansen att testa våra antaganden om att service leder till stärkt varumärke och ökade nyckeltal med en av Sveriges största retailers. Vi tror fortfarande att många företag har att vinna på att fokusera mer på att utbilda och motivera sina butiksstjärnor i att ge fantastisk service.''

- Anton Granlund, CEO Slash.ten

Related content.

/10 INSIGHTS

/10 INSIGHTS

/10 INSIGHTS

Slash.ten Newsroom.

Liked the article? Sign up for more similar.

We're aiming to build a hub with interesting stories and insights dedicated to add a value for you. Want to be the first to know? Simply enter your email address and we'll take care of the rest.