top of page
Slash.ten_white.png

Case: Hur Slash.ten ökade värdet på ett av världens starkaste bilvarumärkens bilar. 

Skärmavbild 2019-03-08 kl. 14.34.09_redi

Case: Hur Slash.ten ökade värdet på ett av världens starkaste bilvarumärkens bilar. 

Skärmavbild 2019-03-08 kl. 14.34.09_redi

+

19

%

Initiativ

Stjärnorna som fanns på plats tog på eget initiativ kontakt med mig

Stämmer/stämmer inte alls

Innan Slash.tens pilot: 7,78
Efter Slash.tens pilot: 9,25

+

13

%

Energi

Den energi som stjärnorna utstrålar skulle jag beskriva som

Hög energi/låg energi

Innan Slash.tens pilot:7,85
Efter Slash.tens pilot: 8,93

+

13

%

Effort

Stjärnorna som fanns på plats ansträngde sig för att ta hand om mig

Stämmer/stämmer inte alls

Innan Slash.tens pilot: 8,07
Efter Slash.tens pilot: 9,14

+

15

%

Bemötande

Hur skulle du sammanfatta bemötande du fick av stjärnorna?

Mycket låg servicenivå/
mycket hög servicenivå

Innan Slash.tens pilot: 8,00
Efter Slash.tens pilot: 9,18

Fästpunkt 1

Ett av världens starkaste bilvarumärken ville höja kundupplevelsen i sina bilhallar genom att fokusera på bemötandet. 

Brief

Kunden, ett av världens främsta bilvarumärken, har förstått att kundupplevelsen är avgörande för att bygga starka varumärken och kundrelationer framgent. I en bransch som inte direkt är känd för att vara framåtlutande sitt kundbemötande vände sig kunden till Slash.ten för att se effekterna av ett mer proaktivt och energirikt bemötande i ett tidigt skede av kundvarvet i en bilhall. 

 

Genomförande

Med utgångspunkt i att underlätta och inspirera för samtliga besökare genomförde vi en rad enklare men dock så viktiga åtgärder under två veckor på anläggningen. Projektet började med en analys innehållande platsbesök och djupintervjuer med kunder och anställda. Därefter gjordes ett noggrant urval av stjärnor som jobbade i grupp om två och som agerade som så kallade servicevärdar. Dessa valdes ut för att matcha varumärkets slutkund och varumärket men självklart med Slash.tens värderingar och energi som grund. Uppgiften var att ta hand om kunden från samma sekund som denne klev in i bilhallen. Stjärnorna hälsade hjärtligt välkomna, tog reda på syftet med besöket och hänvisade kunden till den plats eller person där denne kunde få den hjälp som önskades. Självklart genom att personligen erbjuda en varm kopp nybryggt kaffe eller vatten.
 

Under perioden testades arbetssättet tillsammans med enklare konceptuella förändringar såsom att spela musik, tydligare skyltning för parkering och mer påkostat kaffe. Allt i syfte att minska friktion för kunden och förbättra dennes upplevelse. Testperioden korrelerades med en jämförbar period just innan piloten. Samtliga områden som testades visade på förbättringar såsom betydligt högre upplevd servicenivå, högre upplevd energi, förbättrat välkomnande och tydlighet. Det visade sig till och med att besöket hade en positiv påverkan på hur kunden upplevde sin bil efter service.

Analysen har gjorts i samarbete med Handelshögskolans professor Magnus Söderlund.

Handelshogskolan_logo.png

10

%

+

Hur upplever du din bil nu, jämfört med innan den fick service

Sämre än före besöket/
bättre än före besöket

Innan Slash.tens pilot: 7,04
Efter Slash.tens pilot: 7,79

KOM IGÅNG

För att ta reda på hur vi skulle kunna bygga en bra lösning för dig, eller kontakta oss.

Vi finns här för att hjälpa till.
Support är bara två knapptryck bort och finns dygnet runt för att hjälpa dig. 
Slash.ten_white.png
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page